fbpx
preloader

Privaatsus

Kehtib alates 01.01.2024

Veebilehe watermillresort.ee isikuandmete vastutav töötleja on Watermill OÜ (registrikood 16426646), asukohaga Valga maakond, Tõrva vald, Leebiku küla, Puidu, 68711.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Watermill OÜ (edaspidi Watermill) veebilehel https://www.watermillresort.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Watermillile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Watermilliga meili teel ühenduse võtmine.
Teenused on kõik Watermill poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Klientide parimaks teenindamiseks ja lepingulsite suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab, avaldab, edastab ja talletab Watermill klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Meie teenuse soetamisel palume teilt isiku tuvastamiseks järgmiseid andmeid kõigi täisealiste majutuvate isikute kohta: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, elukohariik, majutusteenuuse osutamise aeg, reisi eesmärk, koos majutuvate alaealiste laste arv.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
 • nimi
 • sünniaeg
 • kodakonsus
 • osutatava teenusega seotud eesmärk
 • telefoninumber
 • e-posti aadress
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks.
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Watermill kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatale isikutele

Kolmas isik on Watermill lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Watermill kasutajale teenuseid/kaupu.

 • Watermill võib igapäevaseks tegevuseks kasutada kolmandaid isikuid, kes pakuvad:
 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
 • veebilehe majutust,
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi,
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Watermill kasutaja isikuandmeid koostööpartneritele. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Watermill säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
Watermill rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@watermillresort.ee vastavasisuline sooviavaldus.
Kui kasutaja kuulub Watermill meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Watermill veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Watermill veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Chrome.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Watermill Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Watermill jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@watermillresort.ee.

SUPERPAKKUMINE! Peatu meie juures pikemalt ning saad majutuse soodsama hinnaga- 5 päeva kokku 990 eurot.

Pole vahet, kas tuled kahekesi või koos lastega, hind on sama!